Πρώτο Σεμινάριο Εκπαίδευση Εκπαιδευτών: ΑΞΙΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Φέτος κλείνουμε δέκα χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου μας! Γιορτάζουμε όχι μόνοι αλλά με την παρέα 16 φίλων και συνεργατών, εκπαιδευτών που επέλεξαν να παρακολουθήσουν τη σχετική εκπαίδευση. Χθες πρώτη μέρα από τις πέντε που θα έχουμε τη χαρά…

Εκπαιδευση Εκπαιδευτων: Αξιες Ζωης Στην Εκπαιδευση

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών: Αξίες Ζωής Στην Εκπαίδευση Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) ΑΞΙΑ, σε συνεργασία με το Σύλλογο “Αξίες Ζωής στην Εκπαίδευση” διοργανώνει πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών προκειμένου να προετοιμάσει εμψυχωτές για βιωματικά εργαστήρια ενηλίκων (εκπαιδευτικών, γονέων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών…