ΠOIOI EΙΜΑΣΤΕ

Σωματείο για τις αξίες ζωής στην Εκπαίδευση. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, γονείς και κάθε άνθρωπο που ασχολείται με παιδιά και θέλει να δώσει έμφαση σε αξίες όπως ο σεβασμός, η ελευθερία, η αγάπη, η ειρήνη, η ταπεινότητα, η απλότητα κ.α.

Συνεργασία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Αξιών Ζωής συντονίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό για τις Αξίες Ζωής στην Εκπαίδευση (ALIVE). Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό εκπαιδευτικών από ολόκληρο τον κόσμο.

Εφαρμόζεται σε όλες τις ηπείρους της γης, σε πάνω από 80 χώρες.. Υποστηρίζεται από την UNESCO και χρηματοδοτείται από μια μεγάλη ποικιλία οργανισμών, ιδρυμάτων και ατόμων.

Το Πρόγραμμα Αξίες Ζωής είναι μέρος μιας παγκόσμιας κίνησης για ένα πολιτισμό ειρήνης στα πλαίσια της Διεθνούς Δεκαετίας για Έναν Πολιτισμό Ειρήνης και Μη Βίας για τα Παιδιά του Κόσμου.

Πώς Ξεκίνησε …

Είκοσι εκπαιδευτικοί από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στη νέα Υόρκη στο διάστημα από 8-11 Αυγούστου, 1996. Σκοπός τους ήταν ν’ αναπτύξουν μια στρατηγική που θα μπορέσει να στηρίξει την εκπαίδευση με βάση τις αξίες.

Η στρατηγική αυτή περιελάμβανε τεχνικές, νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων καθώς και επιμορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς και τους βρεφο-νηπιαγωγούς.

Επισημάνθηκαν οι ανάγκες των ομάδων της προσχολικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης καθώς κι εκείνες που αφορούν τα παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη.

Το Πρόγραμμα

Ενισχύει και στηρίζει την εκπαίδευση πάνω στις αξίες, μέσω δράσεων που απευθύνονται σε όσους θεωρούν ότι η μάθηση δεν τελειώνει ποτέ.

Απευθύνεται σε όλα τα μέλη της κοινωνίας: παιδιά κάθε ηλικίας, γονείς , κοινωνικούς λειτουργούς, πρόσφυγες και φυσικά, στους εκπαιδευτικούς.

Ενθαρρύνει την κατανόηση, την εκτίμηση και την έκφραση των εσώτερων αξιών.

Αντιμετωπίζει την εκπαίδευση ως ένα εργαλείο που βοηθάει τους νέους να αναπτύξουν αυτοσεβασμό και αυτοπεποίθηση.

Είναι ιδιαίτερα ευέλικτο, ώστε να προσαρμόζεται στις διαφορετικές ανάγκες του σχολικού προγράμματος.

Καλεί τους συμμετέχοντες να πειραματιστούν και να αξιολογήσουν το υλικό του Προγράμματος των Αξιών Ζωής.

Εκπαίδευση Βασισμένη σε Αξίες

Στον 21ο αιώνα, η αναζήτηση τρόπων που θα βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης είναι παγκόσμια.
Η καλλιέργεια αξιών, θετικών στάσεων ζωής και συμπεριφοράς είναι ο βασικός και σημαντικότερος δρόμος προετοιμασίας των αυριανών ενηλίκων.

Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά όχι μόνο να «γνωρίζουν» και να «κάνουν» αλλά να τους μάθουμε να «είναι» και να «ζουν μαζί».

Σκοπός μας είναι να δώσουμε κατευθυντήριες αρχές και μεθόδους για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, αναγνωρίζοντας τη φυσική, διανοητική, συναισθηματική και πνευματική του διάσταση.

Δίνει έμφαση σε αξίες όπως ο σεβασμός, η ελευθερία, η αγάπη, η ειρήνη, η ευτιχία, η τιμιότητα, η υπευθυνότητα, η ταπεινότητα, η απλότητ, η συνεργασία, η ανεκτικότητα, η ενότητα.

Τι Προσφέρουμε

O Σύλλογος «Αξίες Ζωής στην Εκπαίδευση» στην Ελλάδα προσφέρει

Βιωματικά σεμινάρια για επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Εργαστήρια για γονείς
Δραστηριότητες για Νέους
Ο Διεθνής Εκπαιδευτικός Οργανισμός των Αξιών Ζωής στην Εκπαίδευση (ALIVE) είναι διαμορφωμένος σύμφωνα με τον αστικό κώδικα της Ελβετίας. Το επίσημο γραφείο του είναι στη Γενεύη στη Ελβετία.