Εκπαιδευση Εκπαιδευτων: Αξιες Ζωης Στην Εκπαιδευση

Εκπαιδευση Εκπαιδευτων: Αξιες Ζωης Στην Εκπαιδευση

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών: Αξίες Ζωής Στην Εκπαίδευση Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) ΑΞΙΑ, σε συνεργασία με το Σύλλογο “Αξίες Ζωής στην Εκπαίδευση” διοργανώνει πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών προκειμένου να προετοιμάσει εμψυχωτές για βιωματικά εργαστήρια ενηλίκων (εκπαιδευτικών, γονέων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών…